Slide2

Private Sub ckbold_Click()
If ckbold.Value = 1 Then
Label1.FontBold = True
ElseIf ckbold.FontBold = 0 Then
Label1.FontBold = False
End If
End Sub

Private Sub ckitalic_Click()
If ckitalic.Value = 1 Then
Label1.FontItalic = True
ElseIf ckitalic.Value = 0 Then
Label1.FontItalic = False
End If
End Sub

Private Sub ckstriketout_Click()
If ckstriketout.Value = 1 Then
Label1.FontStrikethru = True
ElseIf ckstriketout.Value = 0 Then
Label1.FontStrikethru = False
End If
End Sub

Private Sub ckunderline_Click()
If ckunderline.Value = 1 Then
Label1.FontUnderline = True
ElseIf ckunderline.Value = 0 Then
Label1.FontUnderline = False
End If
End Sub

Private Sub cmd_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Form_Load()

End Sub

Private Sub optblue_Click()
If optblue.Value = True Then
Label1.ForeColor = vbBlue
End If
End Sub

Private Sub optgreen_Click()
If optgreen.Value = True Then
Label1.ForeColor = vbGreen
End If
End Sub

Private Sub optred_Click()
If optred.Value = True Then
Label1.ForeColor = vbRed
End If
End Sub

Private Sub optyellow_Click()
If optyellow.Value = True Then
Label1.ForeColor = vbYellow
End If
End Sub

Advertisements

ImagePrivate Sub Check1_Click()
Label2.FontBold = Check1.Value
End Sub

Private Sub Check2_Click()
Label2.FontItalic = Check1.Value
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Label2.Caption = Text1.Text
End Sub

Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

Private Sub Option1_Click()
Label2.ForeColor = vbBlue
End Sub

Private Sub Option2_Click()
Label2.ForeColor = vbRed
End Sub

kusdiantostmikpringsewu201

Image

Private Sub Command1_Click()
Text7.Text = Val((Text3.Text) + Val(Text4.Text) + Val(Text5.Text) + Val(Text6.Text)) / 4
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.SetFocus
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text4 = “”
Text5 = “”
Text6 = “”
Text7 = “”
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.SetFocus
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text4 = “”
Text5 = “”
Text6 = “”
Text7 = “”
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Text1_KeyPress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text2_keypress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text3.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text3_keypress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text4.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text4_keypress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text5.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text5_KeyPress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text6.SetFocus
End If

View original post 2 more words

Image

Private Sub Command1_Click()
Text7.Text = Val((Text3.Text) + Val(Text4.Text) + Val(Text5.Text) + Val(Text6.Text)) / 4
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.SetFocus
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text4 = “”
Text5 = “”
Text6 = “”
Text7 = “”
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.SetFocus
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text4 = “”
Text5 = “”
Text6 = “”
Text7 = “”
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Text1_KeyPress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text2_keypress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text3.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text3_keypress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text4.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text4_keypress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text5.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text5_KeyPress(keyascii As Integer)
If keyascii = 13 Then
Text6.SetFocus
End If
End Sub

perkalian 2 bilangan

ImagePrivate Sub Command1_Click()
Text3.Text = Val(Text1.Text) * (Text2.Text)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.SetFocus
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text3 = Val(Text1.Text) * (Text2.Text)
End If
End Sub

 
Subscribe to comments Post Comment
 

Fisika ikasgaiaren aurkezpena Fisika ikasgaiaren aurkezpena Presentation Transcript

 • 1.  
 • 2. FISIKA
 • 3. 0.gaia: Sarrera 1.gaia: Eremu grabitatorioa 2.gaia: Bibrazioak eta uhinak 3.gaia: Optika 4.gaia: Elektromagnetismoa FISIKA
 • 4. 0.gaia: Sarrera 1.gaia: Eremu grabitatorioa 2.gaia: Bibrazioak eta uhinak 3.gaia: Optika 4.gaia: Elektromagnetismoa FISIKA
 • 5. 0.gaia: Sarrera 1.gaia: Eremu grabitatorioa 2.gaia: Bibrazioak eta uhinak 3.gaia: Optika 4.gaia: Elektromagnetismoa FISIKA
 • 6.  
 • 7.  
 • 8. 0.gaia: Sarrera 1.gaia: Eremu grabitatorioa 2.gaia: Bibrazioak eta uhinak 3.gaia: Optika 4.gaia: Elektromagnetismoa FISIKA
 • 9.  
 • 10. 0.gaia: Sarrera 1.gaia: Eremu grabitatorioa 2.gaia: Bibrazioak eta uhinak 3.gaia: Optika 4.gaia: Elektromagnetismoa FISIKA
 • 11. FISIKA
 • 12. 0.gaia: Sarrera 1.gaia: Eremu grabitatorioa 2.gaia: Bibrazioak eta uhinak 3.gaia: Optika 4.gaia: Elektromagnetismoa FISIKA
 • 13. FISIKA
 • 14.  
 • 15. FISIKA
 • 16.  
 • 17. FISIKA
 • 18. FISIKA
 • 19. FISIKA
 • 20. FISIKA
 • 21. FISIKA
 • 22. FISIKA “ Bada lurruna, elektrizitatea eta energia atomikoa baino indar eragile eraginkorrago bat: borondatea.” Albert Einstein
 • 23.